اینجا هستید: آرشیو درس های عبرتی از زبان مددجویان من بعد ضامن کسی نخواهم شد

من بعد ضامن کسی نخواهم شد

نامه الکترونیک Print PDF

با صلوات بر محمد وآل محمد (ص )اینجانب حقیر با توجه به اینکه بخاطر رضای خدا و جهت رفع مشکل یک فرد مسلمان ضمانت وی را در یکی از شعب موسسه مالی اعتباری ثامن الائمه نموده وشخص پس از اخذ وام متواری گشته وموسسه نامبرده چک بنده را به اجرا گذاشته وبخاطر مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال این موسسه مبلغ ۲۱۵/۰۰۰/۰۰۰ریال طلب نموده که با عنایت ستاددیه محترم استان مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به صورت وام قرض الحسنه وبه بانک معرفی شده ام وبقیه را که مبلغ ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ریال میباشد باید خودم پرداخت نمایم بنابراین بنده حقیر اعلام میدارم این ضمانت نامه درس عبرتی برای بنده شدتا من بعد ضمانت هیچ شخص یا اشخاصی را ننمایم حتی برای نزدیکترین فرد خانواده ام .ودر ضمن صریحاً اعلام میدارم که هر کسی میخواهد وام اخذ نماید از بانکهای دولتی وام بگیرد وطرف هیچ موسسه ای نرود که چرا آنها درصدبانکی نمیگیرند بلکه به صورت ربا عمل میکنند واز مسولین محترم مستدعی میباشم چاره ای برای اینکار به اندیشند .