به روز رسانی در 07:29:56 AM GMT

اینجا هستید: آرشیو سایر خبرها(سمت راست سایت) امتناع‌از‌پرداخت نفقه شوهر را روانه زندان کرد

امتناع‌از‌پرداخت نفقه شوهر را روانه زندان کرد

نامه الکترونیک Print PDF

صدرا: مردي که نفقه همسر خود را پرداخت نمي کرد به ۴ ماه حبس محکوم شد.

براساس پرونده اي در شعبه خانواده، همسر اين مرد عنوان کرد: شوهرم محکوم به پرداخت ماهيانه 150 هزار تومان نفقه است اما بعد از يک سال نفقه تعيين شده را پرداخت نکرده است.وي افزود: در تماس هاي مکرر قصد گرفتن حق تعيين شده خود را داشتم که شوهرم مرا به منزل خواهر خود کشاند و موقعي که از پرداخت هاي عقب مانده سخن گفتم با در دست داشتن يک لوله آب اقدام به تخريب خودرو ام کرد.


وي ادامه داد: با اين کار در اولين کلانتري شکايت خود را مبني بر پرداخت نکردن نفقه همراه با تخريب خودرو مطرح کردم.

متهم نيز در دفاع از خود گفت: اين زن براي پرداخت نکردن نفقه آبروي مرا جلوي اقوام برده است.

روز ماجرا وقتي تماس گرفت خواستم به محل سکونتم (منزل خواهرم) بيايد و وقتي با من صحبت مي کرد خودرواش را تخريب کردم چون ديگر خسته شده بودم.

در ادامه شاکي گفت: حدود يک سال و نيم است به دليل اختلاف کوچک پاي ما به دادگاه باز شده است؛ به گونه اي که در دادگاه خانواده شوهرم به پرداخت ماهيانه 150 هزار تومان نفقه محکوم شد اما حالا يک سال است اين ميزان نفقه را پرداخت نمي کند.

چندين بار هم به اقوام او تذکر دادم که اگر حق مرا پرداخت نکند مجبور مي شوم با مامور به سراغش بروم تا اين که خودش را نشان داد و خودروام را تخريب کرد و حالا تقاضا دارم طبق قانون با او رفتار شود.

قاضي هم با توجه به گزارش نيروي انتظامي، اظهارات طرفين پرونده و مفاد کيفرخواست متهم(شوهر) را به دليل پرداخت نکردن نفقه به تحمل 4 ماه حبس و به دليل تخريب خودروي شاکي طبق نظر کارشناس به پرداخت خسارات محکوم کرد.