اینجا هستید: آرشیو درس های عبرتی از زبان مددجویان عاقبت قانع نبودن در زندگی

عاقبت قانع نبودن در زندگی

نامه الکترونیک Print PDF

اینجانب در کار ساخت وساز ساختمان بودم وفعالیت خوبی میکردم در سال ۸۶یک پروژه ۲۲واحدی  را قراداد بستم به امید حمایت دولت مردان وقت . اقدام به ساخت وساز نمودم که در ادامه کار متاسفانه دولت حمایتی انجام نداد وبنده علیرغم میلم اقدام به پیشفروش نمودم . که تمام بدبختی من از همان زمان شروع شد .بعد از گذشت دوسال پروژه به اتمام نرسید مجبور به اخذوام بادرصد بالاو بعضاً به صورت ربا از اشخاص مختلف شدم که در ادامه کار تمام دارای واموال منقول وغیر منقول از دستم رفت .والان حدود سه سال است که بعلت محکومیت های مالی در زندان اردبیل تحمل حبس می نمایم .ودر آخر به این نتیجه رسیدم که انسان باید در زندگی قانع باشد ودر اندازه خود وظرفیت خودش اقدام به کاری بکند که به نوید هیچ کسی امیدی نیست .