به روز رسانی در 08:43:26 AM GMT

اینجا هستید: گردش کار

گردش کار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند

نامه الکترونیک Print PDF

گردش کار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند.

۱- تشکیل پرونده در زندان توسط مددکاران زندان .

۲-ارسال پرونده تشکیل شده به ستاددیه .

۳-بررسی پرونده ورفع نواقصات موجود در آن .

۴-ارائه پرونده به گروه تحقیق جهت تحقیق میدانی از شاکی ومتشاکی .

۵-طرح پرونده درجلسه هیأت مدیره ستاددیه واتخاذ تصمیمات لازم .

۶-اجرای تصمیمات اخذ شده درجلسه هیأت مدیره ستاددیه  دررابطه با پروندهای مددجویان .

 

 

>>  دانلود گردش کار کامل ستاد دیه